Πώς να αντιμετωπίσετε το άγχος της επιστροφής στο σχολείο

Φθινόπωρο και επιστροφή στο σχολείο, κάτι που, όπως είναι φυσικό, μπορεί ταυτόχρονα να χαροποιεί αλλά και να αγχώνει τα παιδιά. Παρόλο που δεν μπορείτε να κάνετε κάτι για την πηγή του άγχους, μπορείτε ωστόσο να τους δώσετε τα εργαλεία για να το αντιμετωπίσουν και σιγά-σιγά να το σιγήσουν για τα καλά. Το άγχος μπορεί να…