Η GRAFTS (Greek Athletic & Fitness Training School) είναι η μεγαλύτερη κοινότητα επαγγελματιών στον χώρο του Fitness. Aποτελεί, τον πρώτο (2013) ιδιωτικό εκπαιδευτικό πάροχο στην Ελλάδα με πλήρως πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα από την Europe Active – European Health & Fitness Association (EHFA), εκπαιδευτικό εταίρο του Αμερικανικού Συμβουλίου Άσκησης (American Council on Exercise – ACE), εγγεγραμμένο στο Μητρώο Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Δία Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με Αριθμό Μητρώου ΜΗΤ79 στην κατηγορία Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων με αντίστοιχους τίτλους στους τομείς του Personal Training, Exercise to Music, Pilates και Yoga Training.

Το διδακτικό της προσωπικό απαρτίζεται από υψηλά εκπαιδευμένους, έμπειρους και εμπνευσμένους επαγγελματίες με μία βαθιά κατανόηση της μεταμορφωτικής δύναμης της yoga.

Για όλους τους παραπάνω λόγους είναι μεγάλη μου τιμή να αποτελώ έναν από τους επίσημους συνεργάτες της.