Για τους μεγαλύτερους yogis, 7 – 11 ετών, η δομή των μαθημάτων περιλαμβάνει θέσεις (asanas) συνδυασμένες με τη ροή της αναπνοής. Έτσι κατευνάζεται το κεντρικό νευρικό σύστημα και βελτιώνεται η συγκέντρωση. Είναι πιο δυναμικά μαθήματα, σχεδιασμένα με τρόπο ώστε να κεντρίζει το ενδιαφέρον των μεγαλύτερων παιδιών.

Στα παιδιά άνω των 7 ετών το μάθημα ξεκινάει με παιχνίδια που βασίζονται σε διαφορετικά είδη αναπνοών. Στη συνέχεια μαθαίνουν και εξελίσσουν asanas (θέσεις της yoga) ανάλογες της ηλικίας τους με στόχο τη συγκέντρωση, τη μυική ενδυνάμωση, την ευλυγισία, την ομαδικότητα και το νευρομυϊκό συντονισμό. Βασικό στοιχείο του κάθε μαθήματος είναι η εξάσκηση πιο απαιτητικών θέσεων, ώστε τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν τον εαυτό τους και να βελτιώσουν την υπομονή αλλά και την επιμονή τους. Στο τέλος απολαμβάνουν μερικά λεπτά χαλάρωσης, έχοντας την ευκαιρία να αφομοιώσουν τα οφέλη του μαθήματος και να μοιραστούν ό,τι επιθυμούν.